Teensy ++ 2.0

Na školení ohledně security jsem narazil na tento kousek šikovného hardware. V příkladech byl použit pro penetrační testy, ale mě napadlo další administrátorské využití. Vzhledem k tomu že se teensy chová jako klávesnice a „aktivuje“ se vložením do USB portu PC. Použil jsem ho k administraci PC . Tedy pro nezbytné úkony pro připojení PC k doméně a nastavení spousty parametrů nutných pro korektní práci. Tedy to co se musí naklapat ručně plus to co je třeba dohrát nebo smazat na ovládaném PC. Stačí po naprogramování teensy vložit do USB a můžete klidně dělat další práci a jen kontrolovat co se na stroji děje.

Chodí to velmi rychle a bez překlepů  🙂  . Takže PC rozchozeno během chvilky.