Microsoft Live Mail oprava chyby 0X800C013E

Popis problému:
Windows Live Mail – problém – chyba 0X800C013E – Windows 10 po aktualizaci
Objeví se hláška: Došlo k neznámé chybě. ID chyby služby Windows Live Mail: 0x800C013E

Postup:
1. Vypněte program Windows Live Mail
2. Spusťte editor registru
3. V editoru registru najděte větev – Počítač\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows Live Mail
4. Změňte hodnotu proměnných (nebo je založte pokud neexistují REG_DWORD hodnota je 1)
RecreateFolderIndex = 1
RecreateStreamIndex = 1
RecreateUIDLIndex = 1
5. Ukončete program Regedit
6. Spusťte Win Live Mail