Přesun složky Users na jiný disk

Přesun složky Users na jiný disk

Pokud si chcete zrychlit systém Windows a koupíte si nový SSD disk, může být vhodné přesunout složku Users z SSD disku C na disk D, který je starší, ale větší, protože složka Users obsahuje všechny data uživatelů.

V první řade je nutné nastartovat systém jinak než ze stávajícího aktivního disku. Například z boot USB nebo boot DVD popřípadě stávající disk připojit k jinému systému.

Jakmile se dostanete na disk, na kterém jsou data a celá složka Users, kterou chcete přesunout musíte tyto data zkopírovat. Nejvhodnější je příkazový řádek a příkaz xcopy, kterým zkopírujete kompletně všechny soubory, včetně jejich parametrů, oprávnění, atributů atd. Kompletní příkaz je napříkad:

xcopy /e /k /o /h /b c:\users d:\users

Tímto příkazem překopírujete data z disku C na disk D (původní data na disku C zůstanou)

Nyní pokud máme data přesunuté, je potřeba původní složku c:\Users smazat nebo přejmenovat. Smazání provedem příkazem:

rd /s c:\users

V závěru vytvoříme link, který bude ukazovat na nové umístění, například na zmíněný disk D:\Users. To zajistíme příkazem:

mklink /d c:\users d:\users

Důležité je, aby již před tímto přesunem byl správně pojmenován cílový disk. Běžně se stává, že druhá disk D: je CD/DVD mechanika a další pevný disk má v systému písmeno E:. Pak pochopitelně ve všech příkaze namísto písmenko D použijeme písmenko E. Obdobně je potřeba dbát opatrnosti, při vytvoření linku, který se tvoří podle cílového systému. Pokud máme disky připojené přes USB k jinému systému, a tyto disky mají v původním systému označení C a D a po připojení k jinému systému G a H bude příkaz mklink vypadat shodně tedy: mklink /d c:\users d:\users.

Teensy ++ 2.0

Na školení ohledně security jsem narazil na tento kousek šikovného hardware. V příkladech byl použit pro penetrační testy, ale mě napadlo další administrátorské využití. Vzhledem k tomu že se teensy chová jako klávesnice a “aktivuje” se vložením do USB portu PC. Použil jsem ho k administraci PC . Tedy pro nezbytné úkony pro připojení PC k doméně a nastavení spousty parametrů nutných pro korektní práci. Tedy to co se musí naklapat ručně plus to co je třeba dohrát nebo smazat na ovládaném PC. Stačí po naprogramování teensy vložit do USB a můžete klidně dělat další práci a jen kontrolovat co se na stroji děje.

Chodí to velmi rychle a bez překlepů  🙂  . Takže PC rozchozeno během chvilky.

Dodávky servis a podpora IT